Klientům poskytujeme:

- daň z příjmů fyzických a právnických osob

- daň z přidané hodnoty

- daň silniční

- ostatní daně


Náš tým je rozšířen o spolupráci s daňovými poradci specializujícími se na různé oblasti daňové problematiky. Klientům nabízíme jak konzultace během roku, tak i konečné zpracování daňového přiznání k dani z příjmů a pomoc při daňové optimalizaci v následujících obdobích.