Vzhledem k vysoké odbornosti získané dlouholetou praxí, dokážeme pomoci s identifikací slabin a neefektivností ve vnitřním kontrolním systému, odhalením rizika podvodů, případně jiných obchodních rizik.

Ověření účetní závěrky společnosti je prováděno v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími doložkami Komory auditorů České republiky.

Poskytujeme:

- povinný i nepovinný audit účetních závěrek subjektů veřejného zájmu, obchodních společností a neziskových organizací.

- prověrky účetních závěrek

- nezávislý audit projektů grantů a dotací (Fondy EU atd.)

- audit mezitímních účetních výkazů

- ověřování výročních zpráv a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

- ostatní auditní služby